سرویس های استعلامی Open Api

آی‌تی‌هاب در سال 1400 با حمایت اولین مرکز نوین شتابدهی دانش‌بنیان در حوزه هوش‌مصنوعی و بانکداری دیجیتال اپراتور آی‌تی‌ساز متولد و آغاز به کار کرد.

آی‌تی‌ساز بعنوان آژانس ارائه خدمات احراز هویت ASA (Authentication Services Agency) با توجه‌ به گستردگی ارائه سرویس‌ها و راهکارها در حوزه هوش مصنوعی، احراز هویت، خدمات مالی، پرداختی، اعتباری و… یکی از بزرگ‌ترین پلتفرم‌های ارائه‌کننده سرویس‌های مختلف از طریق API است که سرویس‌های ترکیبی از سرویسهای استعلامی و هوش مصنوعی را با کیفیت بسیار بالا به پذیرندگان و کسب و کارهای حوزه دیجیتال ارائه می‌کند.

سرویس های استعلامی، هوش مصنوعی، شاهکار، ثبت احوال، آی تی هاب
سرویس های استعلامی، هوش مصنوعی، شاهکار، ثبت احوال، آی تی هاب
سرویس های استعلامی، هوش مصنوعی، شاهکار، ثبت احوال، آی تی هاب
سرویس های استعلامی، هوش مصنوعی، شاهکار، ثبت احوال، آی تی هاب

سرویس استعلام فرد

سرویس دریافت توکن

برای فراخوانی این سرویس مراحل زیر را طی کنید:
۱-متد فراخوانی سرویس POST می باشد.

پارامتر های ورودی

ردیف

1

2

3

4

5

پارامتر های ورودی

Grant_type

Client_id

Client_secret

Username

Password

نوع ورودی

String

String

String

String

String

سرویس تطبیق شماره موبایل کاربر با کد ملی کاربر (شاهکار)

برای فراخوانی این سرویس مراحل زیر را طی کنید:
۱-متد فراخوانی سرویس POST می باشد.
2- پس از فراخوانی سرویس، اطلاعات کاربر مطابق آنچه در جدول پارامتر های خروجی نمایش داده شده است، ارسال می شود.

ردیف

1

2

 

پارامتر های ورودی

NationalCode

mobile

نوع ورودی

String

String

 

توضیحات

کدملی فرد

شماره موبایل فرد

سرویس دریافت اطلاعات فرد از ثبت احوال

۱-متد فراخوانی سرویس POST می باشد.
2- پس از فراخوانی سرویس، اطلاعات کاربر مطابق آنچه در جدول پارامتر های خروجی نمایش داده شده است، ارسال می شود.

ردیف

1

2

 

پارامتر های ورودی

NationalCode

BirthDate

نوع ورودی

String

String

 

توضیحات

کدملی فرد

تاریخ تولد(شمسی)

توجه داشته باشید در صورتیکه کدملی و شماره شناسنامه یکسان باشد مقدار identityId صفر بازگردانده می شود

جدول خطاها

ردیف

1

2

3

4

5

کد خطا

400

401

403

404

429

توضیحات

اطلاعات وارد شده نادرست است

توکن نامعتبراست

عدم دسترسی

کاربر با این مشخصات پیدانشد(عدم تطبیق)

تعداد درخواست بیش از حد مجاز است