درگاه احراز هویت آنلاین
سرویس های هوش مصنوعی
سرویس های استعلامی
سرویس های احراز هویت
صدور امضا دیجیتال
استعلام اطلاعات شرکت
سرویس نئوبانک
سجام آنلاین
شارژ و بسته اینترنتی
کارگر و کارفرما
قوه قضائیه هوشمند
آی-تی-هاب-مرکز-احراز-هویت-ایران

درگاه احراز هویت

انکارناپذیر احراز شو

احرازشو با سویچ استعلامی اختصاصی تحت نظارت اپراتور خدمات دولتی، خصوصی و قوه قضاییه ( آی‌تی‌ساز) احراز شو با بیش از 600 خدمت دولتی، خصوصی و قضایی احراز شو با در نظر داشتن تمام امنیت های نرم افزاری و سخت افزاری نسبت به توسعه کسب و کار شما با توجه به نیاز های شما برنامه ریزی کرده و شما را در جهت بهبود سیستم کسب و کارتان رشد می دهد…

 

سامانه آی تی هاب به عنوان مرکز اراه سرویس هوش مصنوعی و احراز هویت بر اساس متد هار روز استعلامی و شناسایی چهره توانسته است بخش بزرگی از نیاز های شرکت ها و سازمان ها و ارگان های دولتی را تامین نماید، از این رو سرویس بانکداری دیجیتال نیز به عنوان یکی از سرویس های شاخص می باشد که شما می توانید در جهت تامین امنیت و دسترسی سریع کاربران به خدمات قابل ارائه شما، تامین نیاز شود.

برخی سرویس های قابل ارائه در آی تی هاب

بازخوانی گذرنامه 

بازخوانی کارت ملی 

بازخوانی شناسنامه

بازخوانی گواهینامه و کارت خودرو

تطبیق عکس با چهره

سرویس تولید عکس 

تطبیق اطلاعات بانکی و هویتی

دریافت اطلاعات چک از روی تصویر 

تائید هویت کاربر به کمک تشخیص چهره

احراز هویت تصویری

استعلام دارنده کارت 

تبدیل گفتار به نوشتار

اطلاعات اشخاص خارجی 

استعلام اطلاعات شرکت ها 

استعلام و تبدیل بانکی 

استعلام قبض ها استعلام سابقه بانکی

اعتبار سنجی بانکی 

استعلام اطلاعات هویتی

احراز هویت تصویری کاربر

استعلام بیمه تامین اجتمائی 

خدمات خرید شارژ تلفن همراه 

خدمات خرید بسته اینترنتی تلفن همراه 

تطبیق چهره

تسهیم در فروش 

دریافت اطلاعات آدرس با کد پستی 

دریافت جزئیات آدرس با کد پستی 

تشخیص اسناد هویتی 

تشخیص محتوای نا مناسب 

تطبیق صوت و تطبیق تصویر 

 

Passport OCR

 National card OCR

Birth certificate OCR

license and car card OCR

Match photo with face

Photo production service

Reconciliation of bank and identity information

Get check information from the image

Confirming the user’s identity with the help of facial recognition

Image authentication

Cardholder inquiry

Convert speech to text

Information of foreign persons

Company information inquiry

Bank inquiry and conversion

Inquiry of bills, inquiry of bank history

Bank validation

Request for identity information

User image authentication

Social security inquiry

Mobile phone charging services

Mobile internet package purchase services

face matching

Share in sales

Get address information with zip code

Get address details with zip code

Identification of identity documents

Detection of inappropriate content

Audio matching and image matching